Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor merr pjese aktualisht ne keto projekte:

  1. Kalesat hekurudhore ne rajon, projekt i Komunitetit te Transportit
  2. Projekti Harmotrack

si dhe ne projekte te tjera.