Mjete Hekurudhore

                                                              INVENTARI I NJESISE BIZNESIT UDHETAR Mjetet tërheqëse të  HEKURUDHA SHQIPTARE sha. - NjBM      
               
Nr. Nr. i mjetit  Tipi i mjetit Prodhuar në Pesha në ton Stacionimi Viti i prodhimit Viti i venies ne perdorim ne Shqipëri
1 1032 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Shkodër 1979 1979
2 1041 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durrës 1983 1983
3 1047 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durrës 1983 1983
4 1051 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durrës 1988 1988
5 1053 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Elbasan 1988 1988
6 1054 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durrës 1988 1988
7 1057 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durrës 1989 1989
8 1059 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durrës 1990 1990
9 1060 Lokomotivë CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durrës 1990 1990
               
    Mjetet tërheqëse të  HEKURUDHA SHQIPTARE sha NJBM        
               
NR Nr. Mjetit Tipi i mjetit Prodhuar në Pesha në ton Stacionimi Viti i prodhimit VITE PUNE
1 1019 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Oficine   1968 50
2 1027 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Oficine   1964 54
3 1037 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durres 1968 50
4 1038 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durres 1962 56
5 1039 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durres 1981 37
6 1042 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Bajze 1981 37
7 1044 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durres 1981 37
8 1046 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durres 1981 37
9 1048 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Bajze 1981 37
10 1049 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Bajze 1981 37
11 1055 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durres 1987 31
12 1061 Lokomotive CKD T669-1 Cekosllavaki 117 Durres 1988 30
               
      Mjetet tërheqse Shoqëria koncensionare   ALBRAIL sha.    
               
               
NR Nr. i mjetit Tipi i mjetit Prodhuar në Pesha në ton Stacionimi Viti i prodhimit Në përdorim në Shqipëri 
1 770 526-2  Lokomotivë CKD SERI 770FUQI 993 KW Cekosllavaki 114 Vlorë 1984 2018
2 770 264-2  Lokomotivë CKD SERI 770FUQI 993 KW Cekosllavaki 114 Fier   2019
3 771 081-0 Lokomotivë CKD SERI 771FUQI 220 KW SLLOVAKI  42 Fier 2004 RINOVUAR 2018
               
               
               
               
               
               
      Mjetet tërheqse të kompanisë Beton Plus sha.     
               
               
NR Nr. i mjetit Tipi i mjetit Prodhuar në Pesha në ton Stacionimi Viti i prodhimit Në përdorim në Shqipëri 
1 774-002 Lokomotivë Tip Lo-49 D   BRSS 80 Koplik 1987 2016