Seminar trajnues nga Agjensia e Bashkimit Europian të Hekurudhave (ERA) në Shqipëri.

 

 Më 4 Prill 2019 në ambientin e hotelit "Aragosta" Durrës, Agjensia e Bashkimit Evropian të Hekurudhave (ERA) dhe Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor (DIH) organizimi i një seminari trajnon temën:

  "Bazat e hetimit të aksidenteve hekurudhore"

  Trajnimet nga ERA ishin hetues me zotrinjtë Michail Rebenticsh dhe Rob Rumping.

  Seminari u zhvillua me dy seanca.

  Në seancën e parë të pranimit janë përfaqësuesit e ERAs, të DIH, Hekurudhës Shqiptare, shpqërisë koncensionare "ALBRAIL" shpk dhe transportuesi "BetonPlus"

  Në seancën e dytë seminari vazhdoi vetëm me DIH.

  Drejtori i DIH zoti Ahmet Allamani prezanton legjislacionin aktual dhe pritshmërit pas ngritjes së AKiAIH (Autoriteti Kombëtar i Hetimit të Aksidenteve dhe Incidenteve Hekurudhore) për hetimin e aksidentit në histori.

  Hetuesit e ERAs dhe theksimit se qëllimi kryesor i hetimit të aksidebt incidentet hekurudhore është parandaklimi i aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore, ruajtja dhe mbrojtja e tyre hekurudhore.

  Nëse përdorni një hetim, kur është e nevojshme, lëshohet dhe rekomandohet për Autoritetin e Sigurisë Hekurudhore, Menaxherët e Infrastrukturës dhe Sipërmarsit Hekurudhorë.

  Në seancën e dytë të seminarit dhe diskutimin mbi ngritjen dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Hetimit të Aksidenteve dhe Incidenteve Hekurudhore.