ERA-Takimi i II i grupit të punës se Tak-Forces

ERA-Takimi i II i grupit të punës se Tak-Forces

Agjensia e Bashkimit Europian të Hekurudhave ERA në bashkpunim me Drejtorinë e Inspektimit Hekurudhor  organizuan në Durrës takimin e dytë të grupit të punës IPA me temë: "Pastrimi i regullave kombëtare"

Takimi u zhvillua në datat 24 dhe 25 Shtator.

Pjesmarrës në grupin e punës ishin ekspertë të shtetetve përftues të programit IPA nga Kosova, Sërbija, Mali i Zi, Turqia, Maqedonia e veriut dhe Bosnje Herzegovina. Në takim referusi kryesor zoti Peter MIHM drejtuesi i programit IPA tregoje eksperiencen e shtetit Slloven ne  drejtim të pastrimit të rregullave kombëtare. 

Shtetet pjesmarrese ne takim dhane eksperiencen e tyre ne drejtim te paastrimit te rregulave kombetare ne sektorin e transportit hekurudhor

Qëllimi  është zvëndësimi i rregullave kombëtare nga shteteve përfituese të IPA, me standaret teknike të ndërveptimit (TSI) dhe metotodave të pëbashkëta të sigurisë(CSM)

Drejtuesi i programit IPA  dhe vendet pjesmarrese  e vleresuan shume pozitivisht organizimin e takimit në Shqiperi. U shpreh deshira qe ne te ardhmen te organizohen takime te tjera ne vendin tone.

 

LAJMI I FUNDIT