BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor, bazuar në kompetencat e saj, bashkepunon me organizatat rajonale dhe ato ndërkombëtare të sektorit hekurudhor, siç janë:

ERA (European Railway Agency)

Komuniteti i Transportit

UIC

TCDD

etj.