Nënshkrimi i Deklaratës së kulturës së sigurisë- Beograd 13-14 Nëntor 2019

LAJMI I FUNDIT